ภาพกิจกรรม

งานเกษียณ อ.จรัญ ถำวาปี คุณเอนก และ คุณบุตรดี แย้มวิชา

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
บรรยากาศงานเกษียณ อ.จรัญ ถำวาปี และ คุณบุตรดี แย้มวิชา บุคลากรกองนโยบายและแผน และ คุณเอนก แย้มวิชา บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ร้านอาหารครัวคุณกุ้ง (สโมสรราชนาวี)