ภาพกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ 2557 ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร (รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ)

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) ได้นำคณะบุคลากร กราบสวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร (รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ) และรับพรปีใหม่ ณ สำนักอธิการบดี ชั้น 3 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557