สวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองนโยบายและแผน

สวัสดีปีใหม่ 2559 ท่านรตนมน จันทรอุทัย

ภาพบรรยากาศ บุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และรับพรปีใหม่ ณ ห้องผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักอธิการบดี ชั้น 5 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2560