ภาพกิจกรรม

บรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ 2557 กองนโยบายและแผน

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงฉลองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2557 ของบุคลากรกองนโยบายและแผน โดยภายในงานมีการจัดอาหารบุฟเฟ่ต์ ไอศกรีม และการจับฉลากของรางวัลต่างๆ มากมายจากบุคลากรที่นำมา และมีรางวัลพิเศษจากท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน) และท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) มามอบให้กับบุคลากรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2557 ณ กองโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556


« 1 of 2 »