ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 (เวลา 8:30 น. – 16:30 น.)
โทรศัพท์ : 0-2665-3777, 0-2665-3888 ต่อ 6082-6085
แฟกซ์ : 0-2280-2905
Email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
หรือ กรอกแบบฟอร์มสอบถามทางด้านล่างครับ

แผนที่