ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน จัดเลี้ยงที่ร่วมกันทำงาน ทำให้โครงการ RMUTP SUMMIT การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร 2557 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ภาพบรรยากาศกองนโยบายและแผน จัดเลี้ยงที่ร่วมกันทำงาน ทำให้โครงการ RMUTP SUMMIT การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร 2557 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน มทร.พระนคร จัด Thank you Party ที่ร่วมกันทำงาน ทำให้โครงการ RMUTP SUMMIT การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ณ บ้านสวนลุงยศ จ.นครนายก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กลับหน้า Blog กิจกรรมบุคลากร »