บรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ 2558 กองนโยบายและแผน

บรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ 2558 กองนโยบายและแผน

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงฉลองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558 ของบุคลากรกองนโยบายและแผน โดยภายในงานมีการจับฉลากของรางวัลต่างๆ มากมายจากบุคลากรที่นำมา และมีรางวัลพิเศษจากท่านรองอธิการบดีจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ มามอบให้กับบุคลากรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558 ณ กองโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 และเย็นวันเดียวกัน ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้เชิญท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับบุคลากร ณ ร้าน Sizzler เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2557

กลับหน้า Blog กิจกรรมบุคลากร »