บรรยากาศ บุคลากรกองนโยบายและแผน แสดงความยินดีกับ ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 26 พฤศจิกายน 2557

บรรยากาศ บุคลากรกองนโยบายและแผน แสดงความยินดีกับ ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 26 พฤศจิกายน 2557

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ บุคลากรกองนโยบายและแผน แสดงความยินดีกับท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยท่านจุฬาภรณ์ ให้เกียรติตัดเค้ก และอวยพรให้กับบุคลากรกองนโยบายและแผน ณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5

กลับหน้า Blog กิจกรรมบุคลากร »