ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน ร่วมจับฉลากของรางวัลและรับประทานอาหาร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 10 ปี มทร.พระนคร

ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน ร่วมจับฉลากของรางวัลและรับประทานอาหาร เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี มทร.พระนคร

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ภาพบรรยากาศ ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน ร่วมจับฉลากของรางวัลและรับประทานอาหาร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558
(ท่านสามารถเพิ่มความคมชัดของวิดีทัศน์ได้ที่ รูปเฟือง)

กลับหน้า Blog กิจกรรมบุคลากร »