ภาพบรรยากาศ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันมหาสงกรานต์ 2558 ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ

ภาพบรรยากาศ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ ในวันมหาสงกรานต์ ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2558 ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ โดยมีท่านรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรทุกท่าน ร่วมรดน้ำดำหัวและรับพร จากท่านอธิการฯ ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558

กลับหน้า Blog กิจกรรมบุคลากร »