Category Archives - blog

ภาพบรรยากาศ การดูงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย กองนโยบายและแผน 9 ราชมงคล และศึกษาดูงานต่างประเทศ (ช่วงการสัมมนา)

June 11, 2013 - No Comments

ภาพบรรยากาศ การดูงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย กนผ. 9 ราชมงคล และศึกษาดูงานต่างประเทศ (ช่วงการสัมมนา)
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ การดูงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย กองนโยบายและแผน ทั้ง 9 ราชมงคล และศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ วันที่ 27

Full Story »

Blog กิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน

June 6, 2013 - No Comments

Blog กิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน

ภาพบรรยากาศ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันมหาสงกรานต์ 2558
ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ
กิจกรรมประจำวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
ภาพกิจกรรม »

Full Story »