Tag Archives: bolg กองนโยบายและแผน

Blog ภาพบรรยากาศการประชุมภายใน กองนโยบายและแผน

October 29, 2013 - No Comments

Blog ภาพการประชุมภายใน กองนโยบายและแผน

การประชุมภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2557
กิจกรรมประจำวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ติดตามชมภาพบรรยากาศการประชุมภายในของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
ภาพกิจกรรม »

Full Story »

Blog กิจกรรม 5 ส. กองนโยบายและแผน

October 22, 2013 - No Comments

Blog กิจกรรม 5 ส. กองนโยบายและแผน

การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนครครั้งที่ 1/2558
กิจกรรมประจำวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.

Full Story »