ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ภาพบรรยากาศโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556″ จัดโดย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ โรงแรม ลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา (พัทยา) ระหว่างวันที่ 19 -21 สิงหาคม พ.ศ. 2556