การประชุม / สัมมนา / กิจกรรม ดูทั้งหมด

knowledge management

คลังความรู้ Knowledge Management (KM)

 
 
 
ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ Budget Planning Management (BPM)

บุคลากรกล่าวทักทาย...

สวัสดีครับ กองนโยบายและแผนยินดีต้อนรับครับ

khoad Sunun
ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ...เก๋

Gae Thanan
ปุ๋ย ดูแลงานออกแบบก่อสร้างให้กับราชมงคลพระนครคะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ

Pui Sutida
สวัสดีค่ะ ปุ๊กดูแลงานงบประมาณที่กองนโยบายและแผนค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ

Puk Songkarn
ผมดูแลงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไปครับ เจอกันทักทายกันได้นะครับ

Arun
เยลดูแลงานด้านงบประมาณค่ะ ถ้าติดปัญหาในงานงบประมาณสามารถสอบถามเยลได้ตลอดนะคะ

Yale Pimpaka
พลอยดูแลงานด้านวิจัยสถาบันและสารสนเทศ รวมถึงงานติดตามและประเมินผลค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ

Ploy Nawarat
สวัสดีครับ ผมดูแลงานด้านวิศวกรรมโยธาที่กองนโยบายและแผนครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับผม

Ex Paisarn
อั๋นดูแลงานวิศวกรรมไฟฟ้าของงานออกแบบก่อสร้างครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ

Aun Thiranun
สวัสดีครับ ไอซ์ดูแลระบบ IT ให้กับกองนโยบายและแผนครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับผม

Ice Punyathit
กิ๊ฟดูแลงานด้านงานนโยบายและยุทธศาสตร์ค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ กองนโยบายและแผน ราชมงคลพระนครนะคะ

Gift Juthaporn
เก๋ดูแลงานบริหารทั่วไปค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ

Gae Pairin
กองนโยบายและแผนยินดีต้อนรับนะคะ และยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

Nan Wanida
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เรานะครับ เชาว์ดูแลงานความเสี่ยงฯ ในงานนโยบายและยุทธศาสตร์ครับ สอบถามปัญหาได้นะครับ

Chao Chaovarit
แผ้วดูแลงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ

Phaew Phirunphak
สวัสดีครับ ยุ้ยอยู่งานนโยบายและยุทธศาสตร์ครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ

Yui Yurawatdhanan
สวัสดีค่ะ แอมอยู่งานติดตามและประเมิลผลค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ

Am Sutatta
สวัสดีครับ ผมอยู่งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ยินดีที่ได้รู้จักครับ

O Somchai
สวัสดีครับ แนนดูแลงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่กองนโยบายและแผน ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ

Nan Wattana
สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ เก้งอยู่งานบริหารทั่วไปครับผม
นายฉัตรชัย มงคลพรวิทยา

Gheng Chatchai

เครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กองนโยบายและแผน-9-ราชมงคล

ติดตามเราได้ที่