กิจกรรม รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ กองนโยบายและแผน 2566

Posted Posted in กิจกรรมกองนโยบายและแผน

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 กองนโยบายและแผนจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในกองนโยบายและแผน เนื่องในวันสงกรานต์

กนผ.ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

Posted Posted in กิจกรรมกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประกาศเจตนารมณ์ “ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖”ขอขอบคุณในความร่วมมือ พร้อมน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตรของท่าน

ขอแสดงความยินดี

Posted Posted in กิจกรรมกองนโยบายและแผน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เป็นประธานเปิด งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 18 ปี ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยช่วงเช้าเป็นพิธีถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ 9 รูปจากวัดนรนาถสุนทริการาม จากนั้น ดร.ณัฐวรพล ได้มอบรางวัลบุคคลดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 จำนวน 90 ท่าน ซึ่งนายอรุณ ศรีครอบ ได้รับรางวัล บุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind ” ประเภทหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี (ประเภทชมเชย)