ภาพกิจกรรม

บรรยากาศงานเกษียณ อ.จรัญ ถำวาปี คุณเอนก และ คุณบุตรดี แย้มวิชา 13 ก.ย. 56

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศงานเกษียณ อ.จรัญ ถำวาปี คุณเอนก และ คุณบุตรดี แย้มวิชา ณ ห้องประชุม D-Hall เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556