ไม่มีหมวดหมู่

การประชุมกองนโยบายและแผน มทร. พระนคร 3 พฤษภาคม 2556


บรรยากาศการประชุมของกองนโยบายและแผน
ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ท่านสามารถเพิ่มความคมชัดของวิดีทัศน์ได้ที่ รูปเฟือง)