ภาพกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน)

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) ได้นำคณะบุคลากรกองนโยบายและแผน กราบสวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน) และรับพรปีใหม่ ณ ห้องรองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักอธิการบดี ชั้น 2 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557