ภาพกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ 2557 ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช (รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์)

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) ได้นำคณะบุคลากรกองนโยบายและแผน กราบสวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช (รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์) และรับพรปีใหม่ ณ ห้องรองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ สำนักอธิการบดี ชั้น 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557