ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม-2561

[ศูนย์พระนครเหนือ] การประชุมการจัดทำระบบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (21 ก.ย. 61)

ภาพการประชุมการจัดทำระบบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561