ภาพกิจกรรม

บุคลากร กนผ. แสดงความยินดีกับ ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ บุคลากรกองนโยบายและแผน แสดงความยินดีกับท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 โดยท่านจุฬาภรณ์ ให้เกียรติตัดเค้ก และอวยพรให้กับบุคลากรกองนโยบายและแผน