ภาพบรรยากาศ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันมหาสงกรานต์ 2558 ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ

Posted Leave a commentPosted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน / งานออกแบบก่อสร้าง (2 มีนาคม 2558)

Posted Leave a commentPosted in โครงการประชุม-สัมมนา

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผ […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานปฏิบัติ 2557

Posted Leave a commentPosted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]

สวัสดีปีใหม่ 2558 คณะผู้บริหาร มทร.พระนคร สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานเขตบางซื่อ และ สำนักการโยธา

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]

คำแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Posted Leave a commentPosted in เอกสารเผยแพร่

คำแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช […]