บรรยากาศอำลา อ.จรัญ ถำวาปี และ คุณบุตรดี แย้มวิชา

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน บรรยากาศอำลา อ.จรัญ ถำวาปี และ คุณบุตรดี แย้มวิชา ณ กองนโยบายและแผน เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

งานเกษียณ อ.จรัญ ถำวาปี คุณเอนก และ คุณบุตรดี แย้มวิชา

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บรรยากาศงานเกษียณ อ.จรัญ ถำวาปี และ คุณบุตรดี แย้มวิชา บุคลากรกองนโยบายและแผน และ คุณเอนก แย้มวิชา บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ร้านอาหารครัวคุณกุ้ง (สโมสรราชนาวี)

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2556

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2556 ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2556

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ภาพบรรยากาศโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556″ จัดโดย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ โรงแรม ลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา (พัทยา) ระหว่างวันที่ 19 -21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมเปิดร้านค้าขายของ เนื่องในโอกาส วันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเปิดร้านค้าขายของ เนื่องในโอกาส วันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

ภาพบรรยากาศ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันมหาสงกรานต์ 2556 ณ ห้องผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันมหาสงกรานต์ 2556 ณ ห้องผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

การดูงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย กองนโยบายและแผน 9 ราชมงคล และศึกษาดูงานต่างประเทศ (ช่วงดูงานต่างประเทศ)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ การดูงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย กองนโยบายและแผน ทั้ง 9 ราชมงคล และศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ภาพบรรยากาศ การดูงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย กนผ. 9 ราชมงคล และศึกษาดูงานต่างประเทศ (ช่วงการสัมมนา)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ การดูงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย กองนโยบายและแผน ทั้ง 9 ราชมงคล และศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556