กิจกรรมกองนโยบายและแผน

กิจกรรม รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ กองนโยบายและแผน 2566

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 กองนโยบายและแผนจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในกองนโยบายและแผน เนื่องในวันสงกรานต์