ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ New Zealand

งานวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ
” New Zealand Certificate In Primary Industry Skills “

นักศึกษาคนใดสนใจเข้าร่วมโครงการ
สามารถสแกน QR Code   เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม