ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสัมนา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานในการเข้าร่วม การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว

 

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมสัมนา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานในการเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
ในวันที่ 30 มิ.ย. 66  เวลา  08.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และทาง FB Live / www.facebook.com/กองนโยบายและแผน มทร.พระนคร

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมสัมนา
สามารถตอบแบบสอบถามได้โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง

หรือ Click >> https://shorturl.asia/MHF6Z