กิจกรรมกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

  • ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2567