เอกสารดาวน์โหลด งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

คู่มือการใช้งานระบบงาน BPMรายงานผลโครงการประจำปี (งานสถาบันวิจัยฯ)สารสนเทศประจำเดือนรายงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯรายงานสถิติการศึกษารายงานข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่รายงานวิเคราะห์ผลการรับนักศึกษาใหม่รายงานการประเมินความคุ้มค่า