การประชุม / สัมมนา / กิจกรรม ดูทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลดล่าสุด

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณจ่ายบูรณาการ และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

knowledge management

คลังความรู้ Knowledge Management (KM)

 
 
 
ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ Budget Planning Management (BPM)

บุคลากรกล่าวทักทาย...

กุ๊กอยู่งานบริหารทั่วไปค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ

Kook Natthisa
สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ เก้งอยู่งานบริหารทั่วไปครับผม
นายฉัตรชัย มงคลพรวิทยา

Gheng Chatchai
สวัสดีค่ะ ขอเชิญติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจในเว็บไซต์กองนโยบายและแผนค่ะ

Toffee Ratanamon
สวัสดีครับ กองนโยบายและแผนยินดีต้อนรับครับ

khoad Sunun
ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ...เก๋

Gae Thanan
ปุ๋ย ดูแลงานออกแบบก่อสร้างให้กับราชมงคลพระนครคะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ

Pui Sutida
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ครับ...ช้าง

Chang Wallop
สวัสดีค่ะ ปุ๊กดูแลงานงบประมาณที่กองนโยบายและแผนค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ

Puk Songkarn
ผมดูแลงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไปครับ เจอกันทักทายกันได้นะครับ

Beary Arun
เยลดูแลงานด้านงบประมาณค่ะ ถ้าติดปัญหาในงานงบประมาณสามารถสอบถามเยลได้ตลอดนะคะ

Yale Pimpaka
พลอยดูแลงานด้านวิจัยสถาบันและสารสนเทศ รวมถึงงานติดตามและประเมินผลค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ

Ploy Nawarat
สวัสดีครับ ผมดูแลงานด้านวิศวกรรมโยธาที่กองนโยบายและแผนครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับผม

Ex Paisarn
อั๋นดูแลงานวิศวกรรมไฟฟ้าของงานออกแบบก่อสร้างครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ

Aun Thiranun
สวัสดีครับ ไอซ์ดูแลระบบ IT ให้กับกองนโยบายและแผนครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับผม

Ice Punyathit
กิ๊ฟดูแลงานด้านงานนโยบายและยุทธศาสตร์ค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ กองนโยบายและแผน ราชมงคลพระนครนะคะ

Gift Juthaporn
เก๋ดูแลงานบริหารทั่วไปค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ

Gae Pairin
บีทดูแลงานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่งานออกแบบก่อสร้างครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ

Beach Napat
กองนโยบายและแผนยินดีต้อนรับนะคะ และยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

Nan Wanida
มิ้งดูแลในส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์นะคะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

Mink Pornprapa
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เรานะครับ เชาว์ดูแลงานความเสี่ยงฯ ในงานนโยบายและยุทธศาสตร์ครับ สอบถามปัญหาได้นะครับ

Chao Chaovarit
แผ้วดูแลงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ

Phaew Phirunphak
สวัสดีครับ ยุ้ยอยู่งานนโยบายและยุทธศาสตร์ครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ

Yui Yurawatdhanan
สวัสดีค่ะ แอมอยู่งานติดตามและประเมิลผลค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ

Am Sutatta
สวัสดีค่ะ มุกอยู่งานบริหารทั่วไปนะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

Mook Thitichaya
สวัสดีครับ เก้งอยู่งานบริหารทั่วไป ยินดีที่ได้รู้จักครับ

O Somchai
สวัสดีครับ แนนดูแลงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่กองนโยบายและแผน ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ

Nan Wattana

เครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กองนโยบายและแผน-9-ราชมงคล

ติดตามเราได้ที่