หน้าแรก กองนโยบายและแผน

เอกสารดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรมกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

สวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

กองนโยบายและแผน

สวัสดีปีใหม่ 2559 สำนักงบประมาณ สกอ. สำนักงานเขตบางซื่อ และ สำนักการโยธา

กองนโยบายและแผน

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ของกลุ่ม มทร. ครั้งที่ 2

กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน แสดงความยินดีกับ ผศ.กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ เข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

กองนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และ หัวหน้างานออกแบบก่อสร้าง ตรวจเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์

กองนโยบายและแผน

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กองนโยบายและแผน

ราชมงคลพระนครร่วมมือ 2 บริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรม 4.0 จากเยอรมัน เดินหน้าโครงการก่อตั้งสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ 4.0

กองนโยบายและแผน

การประชุมกิจกรรมปรับปรุงปฏิทินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Workshop)